போனஸ் பங்கு - UPCOMING BONUS & STOCK SPLIT

பங்கு நிறுவங்களின் காலாண்டு முடிவுகள் ,பங்கு பிரித்தல் ,போனஸ் பங்கு மற்றும் டிவிடண்ட் பற்றிய அறிவிப்புகள்
Forum rules
பொறுப்புத் துறப்பு

வர்த்தகம் மற்றும் சேமிப்பு தளத்தில் எழுதப்படும் கருத்துக்கள், இணைக்கப்படும் கட்டுரைகள் அல்லது செய்திகள் வர்த்தகம் மற்றும் சேமிப்பு தளத்தின் உறுப்பினர்களால் இணைக்கப்படுவன. எனவே, இவற்றால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு வர்த்தகம் மற்றும் சேமிப்பு தளம் பொறுப்பேற்காது.

காப்புரிமை மீறல்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அறியத்தரலாம். உடன் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
Post Reply
Admin
Site Admin
Posts: 26
Joined: Sun Jan 10, 2021 4:49 pm

போனஸ் பங்கு - UPCOMING BONUS & STOCK SPLIT

Post by Admin »

COMPANY NAME : GODAWARI POWER & ISPAT LTD

INDUSTRY : Iron & Steel/Interm.Products

Corporate Action : Stock Split From Rs.10/- to Rs.5/

Corporate Action : Bonus issue 1:1


CMP : 1425.60 (AS ON 18/10/21)

Record date : 26/10/2021

last date to Buy : 25/10/2021
Post Reply